Otwórz menu główne

Nauka

Nauka to według Mariana Mazura dziedzina ludzkiego poznania, w której występują tylko twierdzenia i dowody. Zob. dziedziny ludzkiego poznania.